آخرین جلسه شورای سیاستگذاری جایزه پژوهش برگزار شد/ رونمایی از پوستر

آخرین جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی عصر دیروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه در سازمان سینمایی برگزار شد.

معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی منصوب شد

طی حکمی از سوی حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی، محمد رحمتی به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی منصوب شد.

آخرین ها