عادل که نباشد علیفر الگو می شود!

روزنامه شرق نوشت :تلویزیون به‌طور عام و شبکه سه به‌طور خاص، روزانه در حال از‌دست‌دادن مخاطب هستند. این را نه از نظرسنجی‌هایی که گاه و بی‌گاه خود صداوسیما منتشر می‌کند، بلکه از حرف‌های همین مردم کوچه و بازار می‌توان فهمید. وضعیت برای شبکه سه از آن جهت متمایزتر از بقیه شبکه‌های تلویزیونی است که این […]

گزارشگر بازی ایران مقابل کره‌جنوبی مشخص شد

گزارشگر بازی ایران مقابل کره‌جنوبی مشخص شد.

آخرین ها