محمد رضا دلپاک استاد دانشگاه هنر توکیو TUA شد

محمد رضا دلپاک به عنوان استاد میهمان در دانشکده هنر توکیو TUA در شهر یوکوهاما تدریس می‌کند.

در جستجوی فرهنگ صدا در دوران کرونا/ گپی با محمدرضا دلپاک

او در جستجوی صداست و این روزها به طور خاص، صدای کرونا. می‌گوید، اگرچه کرونا به یک رنج مشترک در تمام دنیا تبدیل شده ولی اگر از آن درس بگیریم، خوراک بیشتری برای روح و روان‌مان خواهیم داشت.

آخرین ها