نقد و بررسی فیلم «غلامرضا تختی» با حضور جواد طوسی، ابراهیم اصغرزاده و محمدرضا طالقانی

سینماسینما، نرگس عاشوری در ایران نوشت : از همان ابتدا می شد پیش بینی کرد انتخاب سوژه ای بحث برانگیز درباره چهره ای ملی و محبوب مثل غلامرضا تختی چالش های بسیاری را برای سازندگان آن ایجاد خواهد کرد و ساختن فیلمی درباره اسطوره ای احاطه شده با شایعه و راز و سیاست حاصل نهایی […]

آخرین ها