جایزه بهترین فیلم جشنواره حقوق بشر ناپل ایتالیا برای «دردهای دریا»

جایزه بهترین فیلم کوتاه به انتخاب فدراسیون سینماکلوب‌های ایتالیا در دوازدهمین دوره جشنواره حقوق بشر ناپل ایتالیا به «دردهای دریا» ساخته محمدرضا مسعودی رسید.

آخرین ها