توضیحات تهیه‌کننده «یدو» درباره افت کیفیت این فیلم در پخش تلویزیونی

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «یدو» درباره پخش بی کیفیت این فیلم در شبکه یک سیما توضیحاتی را ارایه داد.

آخرین ها