شوخی با علاقه فاطمه معتمدآریا به بازی در نقش قمرالملوک وزیری

ماهنامه «خط خطی»در شماره جدید خود با این گفته معتمدآریا که دوست دارد در نقش قمرالملوک وزیری بازی کند، شوخی کرد.

آخرین ها