از دست تنهایی‌ به شلوغی سینما فرار کرده‌ام / گفت وگو با محمد شمس لنگرودی درباره فیلم «دوباره زندگی»

  یاسر نوروزی در هفت صبح نوشت : تجربه لذتی تؤام با تأملاتی شاید تلخ و البته گاهی شیرین. گفت‌وگو با محمد شمس لنگرودی را شاید بتوان در این تعبیر خلاصه کرد. فحوای زندگی همیشه در کلامش جاری است و تجربیاتی ملموس که تو زندگی را انگار زنده ببینی نه به شکل پخش غیر مستقیم! […]

آخرین ها