محمد قاصد اشرفی: سالن‌سازی امر تولید را بهبود می‌بخشد

رییس انجمن سینماداران بیان کرد: سالن‌سازی به چرخه اقتصاد سینما کمک می‌کند و سرمایه‌گذاری در امر تولید را بهبود می‌بخشد. به گزارش سینماسینما، محمدقاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران درباره تاثیر گسترش سالن‌های سینما بر جشنواره فیلم فجر عنوان کرد: جشنواره فیلم فجر سال‌های زیادی است که در شهرستان‌ها نیز به طور محدود اجرا می‌شود. این […]

آخرین ها