میزگردی درباره سینما و بحران آب با حضور محمد درویش،رضا کیانیان و محمدصادق دهقانی / لطفا آب در دلتان تکان بخورد!

سینماسینما، سیدرضا صائمی: همواره بر این باور بودیم و این شعار را بر در و دیوار شهرها نوشتیم که «آب مایه حیات است»، اما چنان‌که باید و شاید، به درک عمیق این شعار نرسیدیم. حالا وقتی با مستندهای مثل «تالان» مواجه می‌شویم، درمی‌یابیم که چه خطر جدی و هولناکی در برابرمان قرار دارد. بحران آب به […]

آخرین ها