با حکم حمیدی‌مقدم؛ سرپرست گروه سینمایی هنر و تجربه منصوب شد

با حکم محمد حمیدی‌مقدم، سرپرست گروه سینمایی هنر و تجربه منصوب شد.

گزارشی از نشست همفکری مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با هنرمندان درباره «هنر و تجربه»

جلسه همفکری محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با تعدادی از سینماگران حوزه مستند برگزار شد.

آخرین ها