«شهرک» با محوریت کودک، فقر و اعتیاد کلید خورد

اولین فیلم بلند و مشترک محمد علی وهاج و محمد عبداللهی به نام  «شهرک» به مرحله تولید و فیلمبرداری رسید.

آخرین ها