انتقاد ابطحی از یهودی ستیزی در فیلم مجیدی: فیلم محمد (ص)فیلم بسیار خوش تصویری است ولی قصه ندارد

محمدعلی ابطحی این‌روزها در صفحات شخصی خود در اینستاگرام و فیسبوک بسیار فعال است.

آخرین ها