روز شلوغ غرفه سینماسینما/ از لوریس چکناواریان و هارون یشایایی تا محمد مهدی حیدریان و فیلم اولی‌های سینما / گزارش تصویری

غرفه سینماسینما در روز ششم نمایشگاه مطبوعات روز شلوغی را پشت سر گذاشت و میزبان هنرمندان بسیاری بود.

آخرین ها