«محمد گل جامجو» عکاس و مجموعه‌دار پیشکسوت درگذشت

«محمد گل جامجو» عکاس و مجموعه‌دار پیشکسوت در ۷۴ سالگی درگذشت.

آخرین ها