«مورس» در جشنواره فیلم‌های سیاسی بوئنوس آیرس

فیلم کوتاه مورس که بیش از این نامزد بهترین فیلمنامه از جشنواره ایمدغاسن الجزایر شده بود، در جشنواره فیلم های سیاسی بوئنوس آیرس به نمایش در می آید.

آخرین ها