کلمات برای تقوایی کافی نبودند/یادداشتی از محمود دولت آبادی

  محمود دولت آبادی داستان نویس در ایران نوشت : داستان های ناصرتقوایی از ویژگی خاصی برخوردار ند که آنها را متمایز از نوشته های اغلب نویسندگان معاصرمان می کند. او داستان هایی کاملا تصویری خلق کرده و به گمانم همین قلم تصویری بوده که در نهایت او را به سینما سوق داده و به […]

سینماگران ما چندان کتاب نمی خوانند

 نرگس عاشوری در ایران نوشت :   در هفته کتاب به سر می بریم. نسبت بین سینما و کتاب، خیلی دور و خیلی نزدیک است؛ به این معنا که از حیث نظری هر دو به عنوان یک رسانه و ابزار آگاهی بخش و البته سرگرم کننده شناخته می شوند لذا سنخیت و نزدیکی زیادی به […]

آخرین ها