«توقف» راهی جشنواره فیلم آمریکا شد

فیلم کوتاه «توقف» به کارگردانی محمودرضا مافی برای حضور در یک جشنواره فیلم به آمریکا رفت.

آخرین ها