مجید مسچی خبر داد: برنامه‌ریزی برای ساخت سینماهای کوچک در شهرهای محروم

  تکتم بهاردوست   مجید مسچی از سال ۱۳۸۴ به عنوان مدیرعامل مؤسسه سینما شهر انتخاب شده و بیش از یک دهه است که به فعالیت خود در این سمت ادامه می‌دهد. فعالیت در این مؤسسه با بازسازی سالن‌های سینمایی در کشور آغاز و در نهایت به ساخت سالن‌های جدید و تجهیز سینماها به سیستم […]

آخرین ها