برش‌های کوتاه/ تک‌نوازی سنتور ساخته فرامرز پایور در آغاز فیلم «مده‌آ» و آواز اکبر گلپایگانی

تک‌نوازی سنتور ساخته فرامرز پایور در آغاز فیلم «مده‌آ»(۱۹۶۹) به کارگردانی پیر پائولو پازولینی که توسط حسین ملک اجرا شد، به همراه بخش‌هایی از این فیلم که پازولینی از صدای اکبر گلپایگانی استفاده کرده است

آخرین ها