به‌دنبال طرح ادغام مؤسسه‌های وزارت ارشاد مطرح شد: نگرانی برای آینده مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

طرح موضوع ادغام مؤسسه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نگرانی‌ برخی از انجمن‌ها و مؤسسه‌های زیرمجموعه این وزاتخانه را به دنبال داشته است. یکی از مؤسسه‌هایی که به شکل جدی نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی درباره آن اعلام شده، مؤسسه هنرمندان پیشکسوت است.

آخرین ها