سامانه‌ها می‌توانند بلیت‌های خود را به شرط کسب رضایت از تهیه‌کننده و سینمادار ارزان‌تر بفروشند

مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی تأکید کرد سامانه‌های فروش بلیت سینما فرصت ۶ ماهه دارند تا ۱۰ درصد سهم بازار را به دست بیاورند و در غیر این صورت از «سمفا» حذف می‌شوند.

آخرین ها