دلایل کاهش تعداد تماشاچیان تئاتر/ بحران کمبود تماشاچی تئاتر در همه سالن‌ها وجود دارد

سعید دولتی، مدیر تماشاخانه همای سعادت گفت: درست است که بحران تماشاگر این روزها همه سالن‌های نمایشی را در بر گرفته اما واقعیت این است که تماشاگر ایرانی چه در عرصه فیلم و چه تئاتر غیر قابل پیش‌بینی است.

آخرین ها