یادداشت مدیر کانال های ملی فرانس دو فرانسه به بهانه اکران فیلم استراحت مطلق در فرانسه

کریستوف بنس مدیر کانال های ملی فرانس دو فرانسه دریادداشتی در واکنش به اکران فیلم استراحت مطلق ساخته عبدالرضا کاهانی در فرانسه نوشت :  دیشب دیدار دوباره ای داشتم با عبدالرضا کاهانی در پاریس برای نمایش فیلم استراحت مطلق. کاهانی کارگردانی است که جایزه الکساندر طلا را در کارنامه کاری اش دارد. استراحت مطلق داستان […]

آخرین ها