معرفی هیأت انتخاب و داوری بخش سینمای مستند چهلمین جشنواره فیلم فجر

هیأت انتخاب و داوری بخش سینمای مستند در چهلمین جشنواره فیلم فجر از سوی دبیر جشنواره چهلم حکم گرفتند.

«در همسایگی ماه» آماده نمایش شد

«در همسایگی ماه» آخرین ساخته رضا فرهمند، پس از چهار ماه فیلمبرداری در حلب سوریه به پایان رسید و آماده نمایش شد.

آخرین ها