ستاره اسکندری کارگردان «خورشید آن ماه» مطرح کرد/ آن‌چه را که در بلوچستان دیدم به تصویر کشیدم

ستاره اسکندری درباره فیلم خود توضیح داد: من سیستان و بلوچستانی را به تصویر کشیدم که با چشمان خود دیده‌ام.

آخرین ها