نامزدهای اسکار سینمای اسپانیا معرفی شدند

فیلم «آدو» پیشتاز نامزدهای سی و پنجمین دوره جوایز گویا، مهم ترین جوایز سینمایی در کشور اسپانیا شد.

آخرین ها