توسط کاربران فضای مجازی صورت گرفت؛ تمسخر بازیگر زن مصری به خاطر سادگی!

یک بازیگر مصری که با ظاهری ساده و بدون آرایش در یک مراسم خاکسپاری حاضر شده بود، به دلیل انتشار عکس هایش با چروک‌های روی صورت و چهره بدون آرایش، از سوی عده ای در فضای مجازی مورد تمسخر قرار گرفت.

آخرین ها