مستربین: از بازی کردن در این نقش لذت نمی‌برم

بازیگر نقش «مستر بین» وی را یک آنارشیست خودمحور و خودشیفته توصیف کرد و گفت: مستربین بچه ۹ ساله‌ای است که در جسم یک مرد گیر افتاده است. بازی در این نقش انرژی زیادی می‌برد و از آن لذت نمی‌برم.

آخرین ها