هنرمندی که تنها بود و در تنهایی رفت/ پیکر هوشنگ آزادی‌ور تشییع شد

سینماگران حاضر در مراسم تشییع هوشنگ آزادی ور با اشاره به صفات نیک او در حوزه مستندسازی از ناشناخته ماندنش ابراز پشیمانی کردند.

آخرین ها