سینماسینما/ یاسر خیر: مستندهای اجتماعی می‌توانند روی مردم و قانونگذاران تاثیر بگذارند

کارگردان مستند «سه مشت خاک» معتقد است مستندسازی اجتماعی می‌تواند رفتار اجتماعی مردم و نگاه قانون گذاران را تغییر بدهد.

آخرین ها