ادامه فیلم‌برداری «ایران‌زاد» در استان مازندران

فیلم‌برداری مستند بلند «ایرا‌ن‌زاد» به کارگردانی مجید‌عزیزی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، این روزها در استان مازندران ادامه دارد. به گزارش سینماسینما وبه نقل از مدیر رسانه‌ای پروژه، روند فیلم‌برداری مستند سینمایی ایرا‌ن‌زاد در شهرها و روستاهای مختلف ایران به دلیل شرایط بحرانی شیوع کرونا، کندتر از آن‌چه در تصمیم اولیه تیم تولید بوده، پیش می‌رود. […]

آخرین ها