بهروز رضوی: سرجهازی مستند ایران‌ام

بهروز رضوی که سال‌هاست «مستند ایران» را روایت می‌کند درباره حضورش در این مجموعه یادآور شد: مستند ایران مدتی است که با دو تیم کار می‌شود و من سرجهازی این مستند هستم و با هر دو تیم این همکاری‌ام ادامه دارد. در غیر این صورت این مستند ناقص خواهد شد.

آخرین ها