نگاهی به مستند «این پیکان»/ اسطوره شناسی در مکتب پیکان

آن‌چه «این پیکان» را دارای اهمیت می کند، مسائل نشانه شناسانه آن است.

گفت‌وگو با شاهین آرمین و سهراب دریابندری درباره «این پیکان»/ این پیکانِ پر رمز و راز

بدون شک پیکان نه فقط یک اتومبیل و خودرو ملی که بخشی از هویت ما ایرانیان است که چه نسبت به آن نفرت داشته باشیم چه شیفتگی، نمی‌توان آن را از حافظه تاریخی این ملت حذف کرد. درواقع پیکان بیش از آن‌که یک خودرو باشد، یک مفهوم است؛ مفهومی که تاریخ، عشق، خاطره، نفرت، همراهی، […]

آخرین ها