روایتی از بازیگری که نقش منفی بازی می‌کرد/ پدر مقابل دوربین پسر

ارد زند فرزند هنرمند فقید علی زند اظهار امیدواری کرد تا مستندی که از پدرش ساخته است را بزودی به نمایش بگذارد.

آخرین ها