«پنهان» و «برندگان» به هنروتجربه می‌آیند

مستندهای «پنهان» به کارگردانی شیرین برق‌نورد و «برندگان» ساخته امید عبدالهی روی پرده سینماهای «هنروتجربه» می‌روند.

آخرین ها