«ثبت با سند برابر نیست» در شبکه مستند

«ثبت با سند برابر نیست» مجموعه مستندی از مهدی شامحمدی است که با نگاهی متفاوت عصر رضاخانی را مورد بررسی قرار داده است.

رونمایی از اسناد املاک رضاخانی در شبکه مستند + تیزر

شبکه مستند به بهانه صدسالگی کودتای رضاخان در سوم اسفند ۱۲۹۹ مجموعه مستند «ثبت با سند برابر نیست» برای نخستین بار روی آنتن تلویزیون می‌برد.

آخرین ها