خانه فیلم طهران گشایش یافت

آیین گشایش کانون فیلم خانه طهران با نمایش مستند «زمستان است» عصر روز جمعه ۴ تیر ماه در خانه طهران برگزار شد.

آخرین ها