آغاز تدوین مستند «شهید ثالث»

تدوین مستند «شهید ثالث» به کارگردانی حامد عزیزی آغاز شده است و به زودی از شبکه مستند پخش خواهد شد.

آخرین ها