برش‌های کوتاه/ تصاویری مستند از نیویورک در ۱۰۹ سال پیش

تصاویری مستند از نیویورک در ۱۰۹ سال پیش (۱۹۱۱)، نسخه مرمت شده

آخرین ها