نمایش مظلومیت یهود در جشنواره فیلم مقاومت!  

رزمنده دوران دفاع مقدس در روزنامه اعتماد نوشت: در جهان سینما جشنواره های فیلم به منظور نیل به راهبردها واهداف: فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برپا می شود. اغلب جشنواره ها تشویق فیلم سازان به خلق آثار جذاب و ارزشمند، شناسایی و کشف استعداد ها و توانایی های نوین هنری ، ایجاد رقابت در میان فیلم […]

آخرین ها