گفت‌وگو با علیرضا رسولی نژاد، کارگردان مستند «مینور، ماژور»/ گم شدن در زمان

این دومین باری است که با علیرضا رسولی‌نژاد، در خانه‌اش قرار گفت‌وگو درباره «مینور، ماژور» را گذاشته‌ایم و نشسته‌ایم به گپ و گفت.

آخرین ها