با نیما شایقی درباره مستند «پسرانی با گوش‌های شکسته»/ داستان ِعشقی محکوم به فنا

مستند «پسرانی با گوش‌های شکسته» با تصاویری از زورخانه و کشتی پهلوانی آغاز می‌شود و با تمرکز و همراه با پنج نفر از اعضای تیم ملی کشتی نوجوانان، با آنان در تمرین‌هایشان در اردو، زندگی‌شان در شهرها و در میان خانواده‌های مختلف، در مسابقات مجارستان و … ادامه پیدا می‌کند.

آخرین ها