صدر عاملی :این روزها مانده‌ام میان فراستی و سالومه و مسیح علی‌نژاد!

خسرو نقیبی گفت وگوی جالبی در سایت آرت تاکس  با رسول صدرعاملی درباره‌ی  فیلم سال دوم دانشکده من کرده است ودر بخشهایی از آن حرفهای جالبی زده است . به گزارش سینماسینما ،بخشهای مهم این مصاحبه به شرح زیر است : *این روزها مانده‌ام میان فراستی و سالومه و مسیح علی‌نژاد! که هرکدام از زاویه […]

آخرین ها