از «مسیر انحرافی» تا «سراسر شب» / نخستین حضور سینمایی سینا حجازی

سینا حجازی در دومین تجربه خود در عرصه سینما به تازه‌ترین پروژه ساخته فرزاد مؤتمن پیوست.

آخرین ها