تشکر جامعه اصناف سینمایی ایران از شورای اسلامی شهر تهران

جامعه اصناف سینمایی از شورای اسلامی شهر تهران به دلیل نامگذاری خیابان‌های تهران به نام هنرمندان تشکر کرد.

آخرین ها