گوینده «مشترک مورد نظر در دسترس نیست» از دردسرهای گفتن این جمله می‌گوید

نسیم رفیعی گوینده رادیو که جمله «مشترک مورد نظر در دسترس نیست» را بارها با صدای او شنیده‌ایم از خاطرات خود در مواجهه با مردم و شنیدن این جمله سخن گفت.

آخرین ها