نگاهی به رویکرد صداوسیما در پوشش اخبار حوادث بحرانی

به گفته یک نماینده مجلس، خبررسانی نادرست موجب شد که دستگاه‌های امدادی و استان‌های همجوار از میزان فاجعه غفلت کنند و این نخستین و دم‌دستی‌ترین آسیبی بود که تحلیل اشتباه صداوسیما موجب شد.

آخرین ها