روایت دیده‌نشده از نقش تاجر یزدی در انقلاب مشروطه در شبکه مستند

جدیدترین قسمت از برنامه نردبان ضمن بررسی پرونده مستندهای تاریخی، فیلم «شاه جهان» با روایتی جدید از تاریخ مشروطه را نقد و بررسی می‌کند.

آخرین ها