صداوسیما اگر برنامه‌ جدی داشته باشد تمام شبکه‌های دنیا را تحت الشعاع قرار می دهد

مصطفی تاج زاده در بخش هایی از مصاحبه خود با اعتماد حرف های جالبی درباره مناظره های تلویزیونی زده است . به گزارش سینماسینما، بخش هایی از این مصاحبه به شرح زیر است : مناظره‌های انتخاباتی هم در سطح جهان و به ویژه در ایران جذابیت بسیار زیادی دارد. علت آن هم غیر از علت […]

آخرین ها